بگرد

عنوان پروژه

  بگرد

  دسته

  موقعیت

  کلمه کلیدی

  نرخ ساعتی

  تومان200,000

  مهارت های لازم

   44 پروفایل پروفایل 44

    • تومان40/س
    • Adobe Photoshop
    • CSS
    • CSS3
    • +3
    • تومان50/س
    • 3 سال
    • AJAX
    • Android
    • Bootstrap
    • CSS3
    • +7
    • تومان10,000/س
    • 2 سال
    • HTML5
    • PHP
    • برنامه نویسی MySQL
    • +1
    • تومان15/س
    • 4 سال
    • AJAX
    • Android
    • MVC Framework
    • +3
    • تومان100/س
    • 5 سال
    • ++C
    • Adobe After Effects
    • +21
    • تومان10/س
    • 3 سال
    • 3D Max
    • Auto Cad
    • پردازش تصویر
    • +4
    • تومان90,000/س
    • 7 سال
    • الهیات
    • تجارت و بازاریابی
    • تومان10,000/س
    • 5 سال
    • Microsoft PowerPoint
    • Microsoft Word
    • +6
    • تومان40/س
    • 3 سال
    • ++C
    • AJAX
    • Android
    • Bootstrap
    • +8
    • تومان1,000/س
    • 2 سال
    • امنیت اینترنت
    • +3
   1 2 3 5