بگرد

عنوان پروژه

  بگرد

  دسته

  موقعیت

  کلمه کلیدی

  نرخ ساعتی

  تومان200,000

  مهارت های لازم

   44 پروفایل پروفایل 44

    • تومان10/س
    • 1 سال
    • #C
    • ASP.NET
    • ASP.NET MVC
    • CSS
    • +4
    • تومان100,000/س
    • 10 سال
    • Adobe Photoshop
    • Microsoft Office
    • +14
    • تومان200,000/س
    • 11 سال
    • ارزیابی کسب و کار
    • +12
    • تومان15/س
    • 1 سال
    • Android
    • Android SDK
    • Java
    • +3
    • تومان30,000/س
    • 5 سال
    • 3D Max
    • Adobe Photoshop
    • +11
    • تومان100/س
    • 2 سال
    • CSS
    • HTML
    • JavaScript
    • PHP
    • +1
   • M.SH کارشناس ارشد کامپیوتر نرم افزار و متخصص داده کاوی
    • تومان20/س
    • 1 سال
    • Microsoft Excel
    • Microsoft Office
    • +14
    • تومان10/س
    • 5 سال
    • برنامه ریزی کسب و کار
    • +7
    • تومان10,000/س
    • 2 سال
    • HTML
    • PHP
    • مدیریت Apache
    • تومان8/س
    • 1 سال
    • Android
    • Android SDK
    • Java
    • +7
   1 2 3 4 5