بگرد

عنوان پروژه

  بگرد

  دسته

  موقعیت

  کلمه کلیدی

  نرخ ساعتی

  تومان200,000

  مهارت های لازم

   38 پروفایل پروفایل 38

   • M.SH کارشناس ارشد کامپیوتر نرم افزار و متخصص داده کاوی
    • تومان20/س
    • 1 سال
    • Microsoft Excel
    • Microsoft Office
    • +14
    • تومان10/س
    • 5 سال
    • برنامه ریزی کسب و کار
    • +7
    • تومان10,000/س
    • 2 سال
    • HTML
    • PHP
    • مدیریت Apache
    • تومان8/س
    • 1 سال
    • Android
    • Android SDK
    • Java
    • +7
    • تومان30,000/س
    • 5 سال
    • ++C
    • Adobe After Effects
    • +35
    • تومان15,000/س
    • 2 سال
    • #C
    • Adobe Photoshop
    • ASP.NET
    • +9
    • تومان10,000/س
    • 5 سال
    • Adobe Flash
    • Microsoft PowerPoint
    • +14
    • تومان35/س
    • 2 سال
    • Adobe Photoshop
    • CSS
    • CSS3
    • +9
    • تومان10,000/س
    • 1 سال
    • Adobe Illustrator
    • Adobe Photoshop
    • +7
    • تومان20/س
    • 5 سال
    • Microsoft PowerPoint
    • Microsoft Word
    • +16
   1 2 3 4