بگرد

عنوان پروژه

  بگرد

  دسته

  موقعیت

  کلمه کلیدی

  نرخ ساعتی

  تومان200,000

  مهارت های لازم

   38 پروفایل پروفایل 38

    • تومان10/س
    • 15 سال
    • تومان30/س
    • 2 سال
    • #C
    • Adobe Acrobat
    • Adobe Photoshop
    • +7
    • تومان1,000/س
    • 2 سال
    • #C
    • AJAX
    • ASP
    • ASP.NET
    • +6
    • تومان200,000/س
    • 12 سال
    • #C
    • AJAX
    • AngularJS
    • ASP
    • +6
    • تومان20/س
    • 2 سال
    • Bootstrap
    • CSS3
    • HTML5
    • JavaScript
    • +3
    • تومان40,000/س
    • 2 سال
    • PHP
    • تومان50/س
    • 10 سال
    • ASP.NET MVC
    • تومان1/س
    • 1 سال
    • AJAX
    • ASP.NET
    • ASP.NET MVC
    • +2
    • تومان20/س
    • 1 سال
    • Adobe After Effects
    • Adobe Flash
    • +8
    • تومان30/س
    • 4 سال
    • Adobe Photoshop
    • CorelDRAW
    • +8
   1 2 3 4