بگرد

عنوان پروژه

  بگرد

  نرخ ساعتی

  Iranian Telework
  مهر ۱۴ ام, ۱۳۹۵
  مقالات بدون دیدگاه

  نرخ ساعتی

  نرخ ساعتی شما تنها یک عدد جهت دریافتی شما نیست، این نرخ بیانگر میزان مهارت و تخصص شما، و همینطور نشان دهنده آداب و سطح اجتماعی شماست.

  بیشتر بخوانید